Brottsofferjouren

Att bli utsatt för brott är en mardröm för de allra flesta. Oavsett om man blir utsatt för ett brott som orsakar fysisk skada, skada på egendom eller ekonomisk skada kan det vara oerhört tufft att klara sig igenom den psykiska påfrestningen som ett brottsoffer ofta utsätts för. Just på grund av detta finns Brottsofferjouren. Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar med att stödja brottsoffer på olika sätt. Organisationen har sin grund i FN:s konvention om mänskliga rättigheter och allas lika värde. Det innebär att man arbetar efter devisen att alla brottsoffer ska få samma hjälp oavsett vem man är.

Brottsofferjouren hjälper den som mår dåligt efter att ha blivit brottsutsatt

Brottsofferjouren och hur den fungerar

Hur fungerar då Brottsofferjouren och vem kan få hjälp? Jouren består av många ideellt utbildade människor som finns till för att hjälpa brottsoffer, deras anhöriga och vittnen till brott. I verksamheten ingår jourer över hela landet. Man har också en nationell stödlinje som brottsoffer kan höra av sig till gratis. Även ett förbundskansli finns. Detta innebär att du som är brottsoffer, vittne eller anhörig till någon som är det, kan höra av dig till en lokal avdelning eller ringa den gratis jourlinjen för att få hjälp och stöd.

Brottsofferjouren kan hjälpa brottsutsatta med ett antal saker. Förutom att bara finnas där och prata kan de också hjälpa till med kontakt med myndigheter om den utsatta själv inte skulle orka med detta. De kan också förmedla kontakter till andra instanser som kan vara till hjälp, exempelvis psykologer eller socialtjänsten, för att få skyddat boende eller ekonomisk hjälp. Kort och gott kan man säga att jouren finns till för att vara ett stöd och en hjälpande hand där samhället och myndigheter inte riktigt räcker till.

Brottsofferjouren på nätet

Om du har blivit utsatt för brott, är vittne till ett brott eller anhörig till någon som utsatts för brott så kan det kanske kännas läskigt att ta kontakt med Brottsofferjouren. Även om detta absolut inte är något du ska vara rädd för då organisationen består av utbildade, vänliga och medkännande människor, kan det ändå vara bra att veta att jouren även finns på nätet. Kanske kan ett första steg vara att titta på hemsidan för att sedan våga sig på att ringa eller besöka organisationen?

Brottsofferjouren har en webbplats som innehåller mycket användbar information för den som blivit utsatt för brott, är vittne eller anhörig. Här kan du läsa om hur man egentligen definierar ett brott. Du kan också ta reda på vilken typ av hjälp som finns att få. Man har även en egen satsning för unga brottsoffer, det vill säga personer som är mellan 12-25 år gamla. På hemsidan hittar man även den egna tidningen ”Brottsoffer” och kan läsa senaste numret online. Även gamla nummer finns att tillgå i arkivet.

Ett stöd när du drabbas av brott

Man kan se på Brottsofferjouren som en varm famn och ett stöd när man på något sätt kommit i kontakt med brott. Här kan man få både stöd och förståelse samt ytterligare hjälp om man behöver det. Ibland räcker inte samhällets resurser till. Även om vi har ett rättssystem med domstolar och polismyndighet finns det saker man inte kan få hjälp med där. Att ringa till organisationen och få reda på hur en rättegång egentligen går till eller vad man har för rättigheter som brottsoffer kan därför vara en ovärderlig hjälp.