Män för jämställdhet

Den feministiska organisationen ”Män för jämställdhet” arbetar mot mäns våld mot kvinnor och för ett mer jämlikt samhälle. Målet med gruppen är att skapa en kultur utan våld där män och kvinnor är lika mycket värda. Män för jämställdhet jobbar mycket med frågan om vad som är manligt samtidigt som de tar upp frågor som rör machokulturen. Organisationen finns representerad genom lokalföreningar över hela landet och hålls levande tack vare sina medlemmar. Det är en ideell organisation med huvudkontor i Stockholm. På kontoret arbetar runt tjugotalet anställda varje dag med frågor som rör manlighet, våld och sexualitet.

Män för jämställdhet är en feministisk organisation

Män för jämställdhet – historia

Män för jämställdhet, eller MFJ, bildades efter Rädda barnens upprop mot mäns våld mot kvinnor. Uppropet skedde 1993 och bidrog till att gruppen ”Manliga nätverket” bildades. Denna grupp blev så småningom MFJ. Det var alltså några män ur Rädda barnens styrelse som hade tröttnat på mäns våld mot kvinnor. De krävde nu att männen själva skulle engagera sig i frågan för att därmed kunna påverka de rådande attityderna. Männen i Rädda barnens styrelse hade sett hur kvinnorna organiserat sig i kampen för jämställdhet och de ansåg att det även var hög tid för männen att göra samma sak.

I upproret från 1993 angav männen i Rädda barnens styrelse att vårt ojämlika samhälle beror på den machokultur som råder samt de normer som finns runt manlighet. En mycket viktig del i att komma tillrätta med exempelvis mäns våld mot kvinnor är att samtala med pojkar redan från ung ålder och på så sätt få dem att reflektera över samhällets förväntningar på manligt och kvinnligt. Uppropet lästes även upp i Storkyrkan i Stockholm i maj 1993 och skrevs där under av flera välkända namn, bland annat dåvarande partiledarna för Vänsterpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna. Detta var början för Män för jämställdhet.

Vad gör Män för jämställdhet?

Män för jämställdhet arbetar med flera olika projekt och grupper. År 2013 startades ”Fatta man”, en grupp som särskilt fokuserar på sexualiserat våld mot kvinnor. Där arbetar man bland annat med att få fram en lagstiftning för samtycke till samlag. Gruppen efterlyste historier från kvinnor om sex som inte skett på lika villkor. Berättelserna blev till en låt av Syster Sol, Cleo, Kristin Amparo och Nasteho Osman. MJF anser även att det är viktigt att diskutera med unga killar och att svara på deras frågor. Därför har de startat stödforumet Killfrågor.se.

Män för jämställdhet jobbar på en bred front. Med forumet Killfrågor vill de nå killar i åldrarna tio till arton år. I forumet ställer vuxna volontärer upp och chattar eller mejlar med de killar som har frågor. Volontärerna fungerar även som stöd för killarna om någon har en jobbig period i livet. Forumet kunde startas tack vare Allmänna arvsfonden och fortsätter att finnas tack vare World Childhood Foundation. En viktig del i att kunna förändra attityder är utbildning och kunskap, varför en hel del av verksamheten handlar om att nå ut till allmänheten genom exempelvis föreläsningar.

För ett våldsfritt samhälle

Sedan 1993 har organisationen Män för jämställdhet arbetat med att förändra samhällets syn på vad manligt innebär. Organisationen vänder sig till olika grupper, inte bara enskilda manliga individer. Genom föreläsningar på arbetsplatser som skolor och vårdverksamhet kan MFJ hjälpa personalen i frågan om hur de ska bemöta föräldrar i sitt dagliga arbete. Organisationen tar med glädje emot nya medlemmar. Vilken könstillhörighet man har spelar ingen roll för medlemskap. Det är tack vare medlemmarnas stöd som organisationen kan fortsätta att utföra sitt viktiga arbete.