Naturskyddsföreningen

Att värna om miljö och naturliv är viktigt då det är mycket som gör att miljön förstörs, bland annat av avgaser och utsläpp. Naturskyddsföreningen arbetar med naturfrågor både på nationell och internationell nivå. Dess syfte är att öka kunskapen om vår natur och djuren som lever där. Naturskyddsföreningen arbetar aktivt med att upplysa allmänheten om att fler arter hotas av utrotning för varje år som går. De har bland annat varit högst aktiva i att rädda pilgrimsfalken från utrotning. Samtidigt blir behovet av att hugga ner skog allt större då världens befolkning växer i en otrolig takt.

Naturskyddsföreningen tar hand om natur och djurlivet

Naturskyddsföreningen är aktiv i flera organisationer

Naturskyddsföreningen uppstod i Stockholm 1909 genom att några naturintresserade akademiker och professorer slog sig samman. Föreningen har sedan dess hjälpt till att skydda hotade arter och områden under en lång tid. Bland annat genom att driva igenom den moderna miljölagstiftningen som fortfarande är aktuell idag. De har arbetat hårt för skapandet av Naturvårdsverket som är en statlig myndighet för miljöfrågor. Även om det är väldigt stort fokus på den nationella verksamheten så samarbetar föreningen med ett flertal internationella organisationer som är aktiva inom miljö- och naturfrågor. Föreningen har över 224 000 medlemmar vilket gör den till Sveriges största miljöorganisation.

I ett tidigt skede fick Naturskyddsföreningen stöd från kända namn som Selma Lagerlöf och Anders Zorn. Det bidrog till en rejäl ökning av medlemsantalet. Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation är aktiv med både stöd och samarbete i hela 60 olika miljöorganisationer världen över. Att uppmärksamma händelser via kampanjer, konferenser, böcker, rapporter och pressarbete är standardpraxis för föreningen. Det har lett till att allmänheten fått kännedom om många övergrepp som regelbundet pågår i vår natur. Till exempel har de avslöjat flera stora företag som släppt ut giftiga avfall som tagit död på mängder av natur och djurliv.

Det som Naturskyddsföreningen har bidragit med

I en värld där det ständigt letas efter den billigaste och enklaste utvägen är det inte lätt att hjälpa alla. Dock har Naturskyddsföreningen hjälpt till att få två av de giftigaste avfallen förbjudna, nämligen både DDT och kvicksilver. Det är ett stort framsteg för naturen. Men Efter att ha delat ut kritik mot skogsbruket har Naturskyddsföreningen mycket att bevisa. De kritiserade jordbrukare för att lämna kalhyggen och föra en miljöskadlig verksamhet. Samtidigt gör de likadant i sina egna skogar enligt en undersökning av Skogsforum. Ett skenheligt beteende tycker många och kritiken har inte låtit vänta på sig.

Naturskyddsföreningen har hjälpt till att rädda en mängd skogar från avveckling. De har fått industrin att göra både miljövänligt papper och varit delaktiga i att påverka kaffeindustrin att tillverka och sälja ekologiskt kaffe i landets butiker. Föreningen är verksam i hela 270 kommuner och har 24 regionala länsförbund som aktivt arbetar med att skapa mer förståelse för natur och djurliv. Det arbetar ungefär 90 stycken anställda på kansliet som har två kontor, i Stockholm och Göteborg. Medlemmarna i föreningen bestämmer vilka som ska sitta i styrelsen genom en riksstämma vartannat år.

Många arter hotas av utrotning

I världen finns det både många djur och växtarter som riskerar att utrotas. Anledningarna varierar, från tjuvjakt till skövling av skog eller utsläpp. I många fall orsakar det giftiga avfall som släpps ut från stora fartyg eller företag stora skador på naturen varje år. Det är inte allt avfall och giftiga utsläpp som registreras. Därför arbetar Naturskyddsföreningen aktivt med att upplysa allmänheten om de olika övergrepp som sker i naturen. Det gör de genom olika kampanjer och ett febrilt pressarbete.